Ydelser

Konferencer

”Den udtryksfulde konference”

De fleste kender det. Den kedelige konference. Oplæg efter oplæg.

Powerpoint efter powerpoint. Kurver, grafer ruller ind og ud.

Ufokuseret gruppearbejde, plenum og ærgrelsen over at blive kaldt

ind efter kaffepausen, nu hvor man endelig har mødt en af de andre

deltagere, som man har et fagligt fællesskab med.Sådan er den traditionelle konference. Entydig, forudsigelig og i værste fald tidsspild. Men sådan behøver det ikke være. Et seminar kan gøres udtryksfuld, aktiverende og oplevelsesorienteret.


Jeg har udarbejdet et koncept, der anskuer konferencen som en levende fortælling, hvor deltagerne betragtes som aktører. Jeg anvender begreber fra teatrets dramaturgiske værktøjskasse, hvor der tales om anslag, spændingskurver, vendepunkter og udtoninger. Begreber som indholdsmæssig og visuel præmis anvendes som redskaber til at skabe et konferencerum, hvor der er størst mulighed for at kvalificerede samtaler mellem konferencens deltagere kan udspille sig og at ny viden opstår.


Konferencens metafor:

Ved at betragte konferencen som en fortælling, hvor deltagerne er aktører, er det muligt at skabe et samspil mellem konferencens tre grundlæggende elementer, nemlig det faglige, sociale og det kulturelle.


Koncept bygger på:


•Iscenesættelse af rammerne. Diskret provokerende, således at disse spiller sammen med det faglige indhold

•Inddragelse af kunstneriske elementer således at deltagernes fulde sanseapparat aktiveres

•Alternative frokostlocations (gerne stående buffet, så folk kan mingelere rundt)

•Dramaturgisk opbygning af konferencen, hvor oplæggene – korte og fyndige – betragtes som elementer i den overordnede metafor/fortælling, der binder konferencen sammen. 

•Gensidig læring; deltagerne skal føres sammen i mindre ”summegrupper”, evt. i pauserne, eller i deciderede workshops på kryds og tværs; man hives ud af de vante og trygge rammer (men uden at det bliver pinligt eller ubehageligt). 

•Pausen som det vigtigste mødested.Den udtryksfulde i konference tjener til at berige det faglige rum, den kreative refleksion og til at udfordre vanetænkningen, så ny viden kan opstå og nye netværk kan dannes.

Læs hvad andre skriver om konceptet:


Sindbladet feb. 2011


Socialpsykiatri apr. 2011

Hjælp til konferencedesign?