Udtryksfuld formidling


Al mundtlig kommunikation handler om at skabe kontakt. Til dem man kommunikerer med og til sig selv. Autenticitet, nærvær og evnen til at improvisere er forudsætningen for at  brænde igennem.


Jeg underviser forskere, ledere, studerende og andre, hvor formidling er en væsentlig del af professionen. Jeg kombinerer min teoretiske viden som exam.art i retorik med min viden om performance, som jeg har opøvet gennem mit arbejde som sceneinstruktør.


            “Du har lært mig noget, jeg kan bruge resten af mit liv”

                                                                           Leo Oehlenschläger, konsulent
Hvorfor er der nogen, der brænder igennem  - og andre der ikke gør?

Ydelser:

Klik her


Hvis du vil se en film om hvordan jeg arbejder.