To foredrag om formidling


Jeg har mange års erfaring med formidling af faglig viden fra min tid som leder af Center for Kunst og Videnskab, Syddansk Universitet.


Har du lyst til at høre om disse erfaringer – og lyst til at høre om hvordan man kan blive en bedre formidler, så budskabet kommer ud over rampen?  Hvordan man skaber den ”gode historie”,  fanger sit publikum og samtidig bevarer fagligheden?  ”Hvorfor er der nogen der brænder igennem og andre der ikke gør”

Foredraget giver en række praktiske anvisninger på, hvordan man kan kommunikere faglig viden, så den kommer i øjenhøjde med modtageren. Hvordan sikrer man sig, at man er i kontakt med tilhørerne, og hvordan forbereder man sig bedst muligt, så man er nærværende og i stand til at improvisere og udtrykke sig selv?”Tjener for 2 herrer – om nye relationer mellem formidler og forsker”

Dette foredrag handler om de mange fordomme om formidling, der hersker i forsknings-verdenen. ”Det tager tid fra forskningen” ”Jeg bliver misforstået” – o.s.v. Men det behøver ikke være sådan. Hør om hvordan man skaber berigende relationer mellem formidler og forsker samtidig med, at det faglige budskab formidles lysende klart.

Ydelser:Hvorfor er der nogen, der brænder igennem  - og andre der ikke gør?