Workshop og kollektiv kreativitet


Jeg skræddersyer kreativitets-workshops efter behov - f.eks. i forbindelse med udvikling af nye produkter eller ydelser. Det sker på baggrund af mine erfaringer som leder af Center for Kunst og Videnskab, SDU, hvor jeg oparbejdede årlelang erfaring med at stimulere tværfaglige samarbejde mellem kunstnere of forskere. Denne erfaring har påvist, at det er muligt at udvikle konkrete værktøjer til stimulering af kreativitet på tværs af faggrænser og som kan anvendes af projektgrupper herunder at bibringe teams en dybere forståelse af hinandens måde at tænke og performe kreativt  (individuelt og i gruppen).


FORMÅLET ER:

  1. at styrke en projektgruppes evne til at innovere

  2. at bringe gruppens samlede viden og kompetencer i spil på højeste niveau

  3. at udvikle gruppens kollektive skaberkraft

  4. at opøve den enkeltes evne til at udholde kaos

  5. at opøve den enkelte til at udtrykke selv

  6. at opøve den enkeltes lydhørhed over for andre.


FOR HVEM

  1. projektgrupper

  2. ledelsesgrupper

  3. udviklingsafdelinger

  4. tværfaglige teams.


HVORDAN

Et innovationsforløb kan strække sig fra 1/2 dag som kick-off start på et innovationsprojekt. Det kan også være længere forløb, hvor jeg faciliterer udviklingsprocessen. Innovationsforløbene forankres i en konkret case som er faglig relevant for projektgruppen, – f.eks udvikling af et nyt produkt, en ny ydelse.  Forløbet veksler mellem korte teoretiske oplæg om kreativitet og konkrete innovations-opgaver, så deltagerne på egen krop erfarer den kreative proces.


Workshopforløbet kan afsluttes med en kommunikativ event. Eventen tjener til formidle resultatet til hele organisationen.


METODEN

Jeg bruger en velbeskrevet eksperimentel arbejdsmetode. Den kaldes devising og er en kreativ teknik,  til at skabe kollektive teaterforestillinger. Overført på projekt- og ledelsegrupper har metoden vist at kunne afdække og italesætte hvert teammedlems forståelse af eget kreativt potentiale og indsigt i, hvordan dette potentiale anvendes i samarbejde med andre. Da metoden hviler på en række principper, der sikrer at alle gruppemedlemmernes kompetencer, refleksioner og viden bringes i spil med lige stor tydelighed, er der tale om en virkningsfuldt værktøj til kollektiv kreativitet.“Devising er et fantastisk værktøj til at stimulere en kollektiv udviklingsproces. Personligt udfordrende og udviklende”.

Hanne Kathrine Kallesøe, Udviklingskonsulent ,Lektor, Master i social integration, University College Lillebælt“Tak for en super god proces og din fine sans for gruppens kreative dynamik. Alle var med og forløbet med dig som coach har bidraget til afklare vores udviklingsprojekt og gruppens kreative potentiale”

Annemari Munk Svendsen, cand.scient, ph.d. og studieadjunkt ved IOB, SDU                 samt adjunkt ved Læreruddannelsen på Fyn, UCL Lillebælt.


Ring hvis du har behov for hjælp til nytænkning og udvikling.         Hvordan stimulerer man kreativitet?


                                                                         

                                                                            Hvordan innoverer man sammen?